Historische Kring
 
  Historische kring Ankeveen Kortenhoef sGraveland  

Deze website

Ondanks het feit dat de Historisch Kring uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Verklaring gebruik persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de Historisch Kring uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. De Historisch Kring gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.

Zie hierover ook de AVG pagina